מה עושים כאשר התכשיט הישן משובץ אבני חן?

שווי הזהב הישן נגזר, בין היתר, ממשקל הזהב, לכן כאשר התכשיט הישן משובץ באבני חן יש לפרק את האבנים מן התכשיט. הדבר נעשה בנוכחות הלקוח והאבנים שפורקו מוחזרות ללקוח.

מחשבון זהב