זיקוק מתכות יקרות

זיקוק זהב ומתכות יקרות אחרות [כגון: כסף, פלטינה, פלדיום] הינו למעשה תהליך של מיחזור:

  • כריית הזהב הטהור מן הטבע;
  • התכה;
  • ערבוב הזהב המותך עם מתכות אחרות [נחושת, כסף, ניקל וכו'] וקבלת תערובת הומוגנית שרק חלק ממנה הינו זהב טהור;
  • שימוש בחומר שהתקבל למטרות שונות [כגון: ייצור תכשיטים];
  • התכה עם סיום השימוש;
  • החומר המותך עובר תהליך של זיקוק - הפרדת המתכת הטהורה מסגסוגת המתכות האחרות.  
  • התוצר המתקבל: זהב טהור, כמו בנקודת ההתחלה.

וחוזר חלילה...

אחד מתחומי העיסוק של  'ברכת זהב בע"מ' הינו זיקוק זהב ומתכות יקרות אחרות במהירות ועם אפשרות לרכישת התוצר. ניתן לזקק מתכות יקרות בתפזורת [לדוגמא: תכשיטים ישנים], גושים ופסולות [שאריות של מתכות מתהליכי ייצור ואבקת מתכות הנוצרת במהלך ליטוש].

מספר שלבים בתהליך: במתכות בתפזורת ובגושים – התכה לצורך יצירת גוש הומוגני, בדיקת אחוז המתכת היקרה בגוש באמצעות דיגום [קדיחת שבבים מהגוש] וזיקוק; בפסולות – טרם ההתכה יש לשרוף את החומרים האורגניים המצויים בפסולת, לנפות את תוצר השריפה ולטחון את הפסולת במטרה להגיע לתערובת הומוגנית.

בפני הלקוח עומדות שתי אפשרויות:

מכירת הגוש ל 'ברכת זהב בע"מ' – התשלום ללקוח יהיה בהתאם למשקל הגוש ולמידת הקראט שלו [אחוז המתכת היקרה בגוש ביחס לסגסוגת המתכות האחרות].

זיקוק הגוש וקבלת המתכת הטהורה לידיו – העלות ללקוח הינה בגין שכר עבודה.

מחשבון זהב