מדוע כדאי למכור זהב שאינו בשימוש?

גם וגם: רווח וחיסכון.
אחת המגמות שמביא עמו משבר כלכלי היא התחזקות הזהב, ואכן מחירי הזהב בעולם הולכים ונוסקים ועבור תכשיטי הזהב ניתן לקבל תמורה גבוהה.
בנוסף לכך, כאשר מחיר הזהב עולה, גם הפרמיה עבור ביטוח התכשיטים עולה ואם מדובר בתכשיטים שלא נהנים מהם ביום-יום, אז ההפסד כפול. הסיכון רב יותר כשמדובר בתכשיטים שאינם מבוטחים.

מחשבון זהב